Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Δημοσθένους 17

Τ.Κ. 65404– Πόλη:Καβάλα

E-mail:mail@2lyk-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Πλαφαδέλη Σ.

Τηλέφωνο:  2510240336

Fax :  2510240331   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:29/09/2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1867

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής  επίσκεψης στα πλαίσια της έκθεσης των ΤΕΙ Καβάλας, στη Ν. Καρβάλη.

 Η Διευθύντρια του 2ου ΓΕ.Λ.Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη Ν.Καρβάλη, στα πλαίσια των δράσεων του 5ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Νέα Καρβάλη, (Εκθεσιακό κέντρο «Απ.Μαρδύρης»)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 15/10/2014.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τετάρτη 15/10/2014.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:120 (52 Αγόρια,68 Κορίτσια).

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 5 (2 άνδρες και 3 γυναίκες,) (Αρχηγός εκδρομής και  4  συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος, για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους
μέχρι την 12.00 μεσημβρινή  της 1ης Οκτωβρίου 2014, στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου. Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Καβάλα 29/9/2014

Η Διευθύντρια

 

 

Πλαφαδέλη Σεβαστούλα

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση