Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

 

Καβάλα, 29/09/2014

Ελληνική  Δημοκρατία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Αριθ.πρωτ.: 886

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

1ο   ΕΠΑ.Λ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Τ.Θ.  1197 - 65201   ΚΑΒΑΛΑ

 

 

Πληροφορίες       :  κ. Θ. Αργυρίου

 

 

Τηλέφωνο           :  (2510) 228307 , 230525                                                   

 

 

FAX                    :  (2510) 222300

 

 

Οδός                    :  Σάμου 2 - Περιγιάλι                                                                             

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση Διδακτικής Επίσκεψης

 

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής διδακτικής επίσκεψης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης –

5ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  55

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό/ά λεωφορείο/α (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

? Υπηρεσίες καταλύματος:

? Λοιπές υπηρεσίες :

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι ανά λεωφορείο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 01/10/2014 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13:00 της 01/10/2014 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

 

Αργυρίου Θωμάς

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση