Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΝΤΑ 5    

Τ.Κ. – Πόλη:64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                   

E-mail: mail@1epal-chrys.kav.gr 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:25910 22626 

FAX : 2591025430  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/10/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Φ.23 / 684

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης

   Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης, όλων των τομέων της Β’ τάξης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΒΑΛΗΣ)

?Ημέρα Αναχώρησης διδακτικής Επίσκεψης: 17/10/2014.

?Ημέρα Επιστροφής διδακτικής:  17/10/2014.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 95 (65 Αγόρια, 30 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 5  (Αρχηγός εκδρομής και 4 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 12η  της 06/10/2014 στο 1Ο ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης.Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:15μ.μ.

 

Χρυσούπολη  01/10/2014

                                                    Ο Διευθυντής

 

                                                    Πετρούσης Σωτήριος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση