Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Κάτανας Γ.

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/10/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1419

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στη Ν. Καρβάλη

 

 Ο Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στον εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδίρης» στην Ν. Καρβάλη στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:78 (33 Αγόρια, 45 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: δύο (4) (1 Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Δύο (2) λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • εκθεσιακός χώρος «Απόστολος Μαρδίρης» στη Ν. Καρβάλη

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το κόστος ανά λεωφορείο.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 3ης Οκτωβρίου 2014 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 3ης Οκτωβρίου 2014.

 

Καβάλα 01/10/2014

O   Διευθυντής

 

 Κάτανας Γεώργιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση