Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ   

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510223697

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   07/10/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  1249

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης στη Νέα Καρβάλη   

                  Ο Διευθυντής  του 3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              την διδακτική επίσκεψη  στο 5ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής των μαθητών της Γ΄ τάξης του 3ου 

              Γυμνασίου Καβάλας στη Νέα Καρβάλη.

   

      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:  ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Τετάρτη  15/10/2014 ώρα 08:30 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας 

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    Τετάρτη  15/10/2014  ώρα 11:30 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  112 ( με πιθανότητες αλλαγής )

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  5 ( Αρχηγός εκδρομής και 4 καθηγητές συνοδοί )

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Δύο ( 2 ) τουριστικά λεωφορεία   ( 1 των 50 θέσεων  και 1 των 58 θέσεων )

            ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες  από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας

                 οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε   να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών

                   και εκπαιδευτικών )

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο.      

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

            10/10/ 2014  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ,  07/10/2014

Ο   Διευθυντής

 

                                                                            ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση