Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ

 

 

           
     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

64012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

Πληροφορίες: Κ. Μαλαμίδης

Τηλέφωνο: 2510 391455

 
   

Aμυγδαλεώνας   10/10/2014

 Αρ. Πρωτ.: 284

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στo οχυρό Λίσσε»

 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Αμυγδαλεώνας - Λίσσε -  Αμυγδαλεώνας

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 128

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 6 (πέντε) (Αρχηγός εκδρομής και 5 συνοδοί καθηγητές)

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?  Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδρομή

Α)  Έκδοση απόδειξης πληρωμής ξεχωριστά σε κάθε γονέα

Β)  Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από νοσοκομείο δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη

Γ)   Αναφορά του αριθμού των ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free), εκτός των συνοδών καθηγητών

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00, Τετάρτη  15 Οκτωβρίου 2014 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

                                                                                                           Ο Διευθυντής

 

                                                                                                       Μαλαμίδης Κυριάκος

                                                                         Μαθηματικός

                                                

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση