Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:    Εγνατίας 14

Τ.Κ. – Πόλη:  64003 - Καβάλα

e-mail:mail@lyk-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: κ. Κυπραίου

Τηλέφωνο:     2510516211

 FAX :                   2510622812

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    575/Φ23β

 

 

«Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

 

Η Διευθύντρια  του ΓΕΛ Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την ημερήσια εκδρομή των μαθητών/τριων του ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 18 Δεκεμβρίου 2014 Πέμπτη, 8.30΄ πρωινή

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   18 Δεκεμβρίου 2014  Πέμπτη, 6.00΄ απογευματινή

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 145(σύνολο μαθητών σχ. 178)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Έξι(6), (Αρχηγός εκδρομής και πέντε συνοδοί καθηγητές)

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

?Υπηρεσίες καταλύματος:

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 ΑΠΘ Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Μαθητές Γ΄ τάξης

 ΑΠΘ-Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας: Μαθητές Α΄+ Β΄ τάξης

 Η επίσκεψη υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας και υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων 

1) «καινοτόμο πρόγραμμα δημιουργικής ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα γλωσσικά μαθήματα» και

2) «καινοτόμο πρόγραμμα εγκατάστασης και λειτουργίας μετεωρολογικού σταθμού στο δώμα του 

     ΓΕΛ Κρηνίδων».

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2.  Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την    Τρίτη  4/11/2014  στις 11.00 π.μ. στο ΓΕΛ Κρηνίδων Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 13.00΄ .

 

Καβάλα, 24/11/2014

Η Διευθύντρια

 

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση