Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Τηλ  2594023754   FAX2594021963

Email : mail@lyk-n-peram.kav.sch.gr

 

 

 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: 30-10-2014

Αριθμ. Πρωτ. :1468

                                                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                 Προς : Δ.Δ.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ                                    

                                                                                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                                                            ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Θέμα : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΗΜΕΡΗ – ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ  ΡΩΜΗ»

Το Γενικό Λύκειο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ζητά κατάθεση κλειστών προσφορών για πραγματοποίηση εξαήμερης - επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη ΡΩΜΗ σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14 , (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κλειστές προσφορές, έως την Παρασκευή 14-11-2014 και ώρα 10:00π.μ., στη διεύθυνση : Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου, Νέα Πέραμος Τ.Κ. 64007. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή 14-11-2014 και ώρα 12:00π.μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (Θα κατατεθούν τρεις ξεχωριστές προσφορές α) οδικώς, β) αεροπορικώς-οδικώς γ) αεροπορικώς

? Προορισμός εκδρομής: Ρώμη

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:…43..

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  4 (1Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

Α) Οδικώς

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 13/03/2015.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Πέμπτη 19/03/2015

? Διανυκτερεύσεις στη Ρώμη τέσσερεις (4) Διάρκεια εκδρομής επτά (7) ημέρες

Β) Νέα Πέραμος – Ρώμη (Οδική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη – Ρώμη)

Ρώμη –Νέα Πέραμος (Οδικώς με λεωφορείο).

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 13/03/2015.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Πέμπτη 19/03/2015

? Διανυκτερεύσεις στη Ρώμη πέντε (5) Διάρκεια εκδρομής επτά (7) ημέρες

Γ) Αεροπορικώς (Οδική μετάβαση στη Θες/νίκη, αεροπορικώς από Θες/νίκη – Ρώμη με αντίστοιχη επιστροφή)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 13/03/2015.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τετάρτη 18/03/2015

? Διανυκτερεύσεις στη Ρώμη πέντε (5) Διάρκεια εκδρομής έξι (6) ημέρες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Οδική μεταφορά - Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο 52 θέσεων, (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

? Αεροπορική εταιρεία μέλος της ΙΑΤΑ ΟΧΙ χαμηλού κόστους (εάν επιλεγεί αεροπορική μεταφορά).

? Κατηγορία καταλύματος - περιοχή: Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία πρέπει να βρίσκονται εντός του εσωτερικού δακτυλίου της Ρώμης, να αναφέρεται η ονομασία τους και αναλυτικά οι παροχές τους. Τα δωμάτια των μαθητών θα είναι τρίκλινα ή δίκλινα ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΣΟ, ενώ των συνοδών καθηγητών μονόκλινα

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό και ένα γεύμα.

? Λοιπές υπηρεσίες:

 1. 1.       Διαπιστευμένος ξεναγός για τα μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους και έμπειρος συνοδός του Γραφείου.
 2. 2.       Προκράτηση εισόδου στα μουσεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αναλυτικά το πρακτορείο θα δεσμευτεί για την κράτηση και πληρωμή των εισιτηρίων εισόδου στα παρακάτω μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους:
  1. Είσοδος στην Πομπηία (μόνο εάν η εκδρομή γίνει είτε εξ ολοκλήρου οδικώς είτε εν μέρει)
  2. Μουσεία του Βατικανού -Καπέλα Σιξτίνα - Αίθουσες του Ραφαήλ – Εκκλησία του Αγ. Πέτρου.
  3. Γκαλερία Μποργκέζε.
  4. Κολοσσαίο

Α. Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμασυμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Στις προσφορές τους τα ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Ξεχωριστές προσφορές αναλυτικά και με σαφήνεια για τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
 2. Όνομα και κατηγορία καταλύματος , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 3. Όνομα αεροπορικής εταιρείας (όπου προβλέπεται).
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 5. Αναλυτικά το προγραμμάτων  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα. Η είσοδος στα μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους, που έχουν αναφερθεί, πρέπει να προγραμματιστεί υποχρεωτικά.
 6.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 7.  Ασφάλεια  αστικής -   επαγγελματικής ευθύνης.
 8. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 10. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και, εφ όσον χρειάζεται, επείγουσα αερομεταφορά.
 11. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν (έξοδα μουσείων κ.λ.π.)
 12. Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων ή ηλεκτρονική διεύθυνση όπου αναφέρονται οι πληροφορίες και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
 13. Το πρακτορείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικό προ-κράτησης -διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
 14. Θα αναφέρεται ο αριθμός FREE εισιτηρίων για τους μαθητές πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 15. Τυχόν προσφορά άλλων δωρεάν παροχών θα προσμετρηθεί κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
 16. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα.
 17. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 18. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Β. Αξιολόγηση προσφορών :

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια που ζητούνται από το σχολείο(εμπειρία γραφείων-παρεχόμενες υπηρεσίες).

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου , των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.

Γ. Επιλογή αναδόχου

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς- εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους του 15μελους Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση. Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον της επιτροπής την Παρασκευή 14-11-2014 και ώρα 12:00 μ.μ. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό    υπηρεσίες.

iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.

v.  Το κόστος ανά μαθητή (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των μαθητών).

vi. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τα ονόματα των πρακτορείων που υπέβαλλαν προσφορά, τον ανάδοχο, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

                                                                                                 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση