Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Γ. Κίτσου 57

Τ.Κ. – Πόλη:  65302   Κ Α Β Α Λ Α

E-mail: mail@1lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Kώστας Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2510223523

FAX :  2510223588

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-10-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 614

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

 Ο Διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:   ΑΘΗΝΑ

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή  19 Δεκεμβρίου 2014

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 85

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τέσσερις (4) (Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Δύο λεωφορεία με δύο (2) οδηγούς το καθένα (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ, ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Διαμονή σε ξενοδοχείο των Αθηνών 4 ή 5 αστέρων στην περιοχή Ακρόπολης σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Με πρωινό και ημιδιατροφή.

Β) Με πρωινό , χωρίς ημιδιατροφή

? Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Ακρόπολη.
 • Μουσείο Ακρόπολης
 • Βουλή των Ελλήνων

Β) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  Θεατρική παράσταση

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό ή πρωινό και ημιδιατροφή , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 την Πέμπτη  06-11-2014, στο 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και θα ανοιχτούν στις 13:15 την ίδια ημέρα.

Καβάλα, 30/11/2014 

Ο   Διευθυντής

 

 

 Κώστας Αθανάσιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση