Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  65403  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510223697

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    06 /11/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1327

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

                  Ο Διευθυντής  του 3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              την εκπαιδευτική  επίσκεψη  των μαθητών της  Γ΄ τάξης  του  σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ?Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

    ?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   13/12/2014 

   ?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    15/12/2014 

   ?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  80  (  45 Αγόρια,  35  Κορίτσια) με πιθανότητες αλλαγής

   ?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Τέσσερις (4 ) (4 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ?Μεταφορικό μέσον:  2  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   με δύο (2) οδηγούς το καθένα

        ?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ - ΑΘΗΝΑ

        ?Υπηρεσίες καταλύματος:

        Α. Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια

        Β.  Για τη φιλοξενία των καθηγητών απαιτούνται μονόκλινα

        Γ. Μόνο πρωϊνό

         Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

         Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:

 • ΑΚΡΟΠΟΛΗ
 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

     Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:   ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

      Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ  
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα της μετακίνησης.
 5. Όνομα και κατηγορία καταλύματος καθώς και αριθμός δωματίων και κλινών
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

        Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

              13/11/2014 ημέρα Πέμπτη,  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.              

                                                                                                                      ΚΑΒΑΛΑ,  06 /11/2014

Ο   Διευθυντής  ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

                                                               

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση