Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημ.                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-11-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2591

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής  επίσκεψης στην Ξάνθη

 

 Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής  επίσκεψης μαθητώντου Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΞΑΝΘΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 12-12-2014

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  12-12-2014

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 274

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 11 (Αρχηγός εκδρομής και 10 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: 6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

 

?Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • ΠΟΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
  • AΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΑ

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για τα δρομολόγια Καβάλα-Ξάνθη και Ξάνθη-Καβάλα.
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα της μετακίνησης.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις

 

14:00 της 20ης Nοεμβρίου 2014 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας.

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την  21 Νοεμβρίου 2014, στις 09.00

 

Καβάλα, 14/11/2014

 

O Διευθυντής

 

Δημήτριος Θεοδωρίδης

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση