Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ                   

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΚΙΛΙΚΙΑΝ Π.

Τηλέφωνο:     2510-316500

FAX :            2510-620853 (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-11-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:236

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής Επίσκεψης στον Σταυρό- Αμυγδαλεώνα Νομού Καβάλας

        Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διδακτική επίσκεψη της Β’ Τάξης του σχολείου στον Σταυρό-Αμυγδαλεώνα (Ποτοποιία Καβάλας) Νομού Καβάλας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: Σταυρός-Αμυγδαλεώνα-Ποτοποιία Καβάλας

Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 05/12/2014 από εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας                Καρβάλης

Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 05/12/2014 στην εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 24

Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2 (1 αρχηγός, 1 συνοδός)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο 26 θέσεων και άνω σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές.

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Εγκαταστάσεις Ποτοποιίας Καβάλας

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:30 της 19/11/2014, ημέρα Τετάρτη, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ, 14/11/2014

O Διευθυντής

 

Κιλικιάν Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση