Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ ή ΠΡΑΓΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ ή ΡΩΜΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυς. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη: 65403 Καβάλα

E-mail:m@6lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο:  2510243108

FAX :  2510243108 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-11-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2072

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση

εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης  

στην Πράγα ή στην Πράγα – Βερολίνο ή  στη Ρώμη»

 

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης:

α) στην Πράγα ή

β) στην Πράγα – Βερολίνο ή

γ) στη Ρώμη

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  01-03-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   06-03-2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 101 (+ - 2)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 7 (Αρχηγός εκδρομής και  έξι συνοδοί καθηγητές)

 

 

Α) ΠΡΑΓΑ

Μεταφορικά μέσα:

Αεροπλάνο (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ).

Τουριστικά λεωφορεία: ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΒΑΛΑ.

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:

 Ξενοδοχεία 4* αστέρων κεντρικά στην ΠΡΑΓΑ (5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)

3 Ημερήσιες εκδρομές: Cesky Krumlov – Karlovy Vary – Βιέννη.

 

Β) ΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Μεταφορικά μέσα:

 Αεροπλάνο (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ).

Τουριστικά λεωφορεία: ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΒΑΛΑ και Πράγα - Βερολίνο - Πράγα ή Βερολίνο – Πράγα – Βερολίνο

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:

 Ξενοδοχεία 4* αστέρων  κεντρικά στην ΠΡΑΓΑ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) &

κεντρικά στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ (2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)

 

Γ) ΡΩΜΗ

Μεταφορικά μέσα:

Αεροπλάνο (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΩΜΗ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ).

Τουριστικά λεωφορεία: ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΚΑΒΑΛΑ.

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:

 Ξενοδοχεία 4* αστέρων στο ευρύτερο κέντρο της ΡΩΜΗΣ (5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Μεταφορές: Λεωφορεία σε άριστη κατάσταση τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο & αεροπλάνο αξιόπιστης αεροπορικής εταιρίας.

 

 • Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 Αστέρων στο κέντρο των πόλεων  (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

 

 • Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο, με ατομικό μπάνιο στο κάθε δωμάτιο και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα δωμάτια.

Β) Ημιδιατροφή κάθε μέρα (προσφορά μόνο με μπουφέ).

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν και τους εξής όρους:

 1. Έναν (1) Ξεναγό για κάθε λεωφορείο.
 2. Όνομα και κατηγορία ξενοδοχείου, αριθμό δωματίων και κλινών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 5. Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά,
 6. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.
 7. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 8. Αναλυτικά το προτεινόμενο πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 10. Αμοιβή ξεναγών.
 11. Πεπειραμένο συνοδό του γραφείου
 12. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.
 13. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 14. Στην προσφορά να επισυνάπτεται το κόστος εισιτηρίων για μουσεία και χώρους που εσείς προτείνετε. (Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που δεν περιλαμβάνει τιμές για εισόδους σε χώρους και μουσεία)
 15. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 16. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

Για τον κάθε προορισμό να κατατεθούν ξεχωριστές προσφορές, σε ξεχωριστούς φακέλους, στους οποίους θα  αναγράφεται εξωτερικά ο  προορισμός που περιέχουν.  

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2014 στο 6ο ΓΕ.Λ Καβάλας και οι φάκελοι θα ανοιχθούν την ίδια ώρα.
 2. Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η ανταπόκριση σε όλους τους όρους που ζητούνται από την προκήρυξη, καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

Καβάλα, 19/11/2014 

O Διευθυντής

 

                                Δανιήλ Εμμανουηλίδης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση