Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 150

Οδός: Θράκης 10

Τ.Κ. – Πόλη 64200 Χρυσούπολη

E-mail:mail@lyk-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κούρτης  Χρήστος

Τηλέφωνο 2591024197

FAX : 2591025097

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19/11/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1129

 

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης α) στο Θέατρο της μονής Λαζαριστών  στη Σταυρούπολη  Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων  «Θεατρικό Εργαστήρι», «Ελ Γκρέκο»,και  β) στον Δήμο Καλαμαριάς στα πλαίσια του  περιβαλλοντολογικού προγράμματος «Ανακυκλώνοντας το σκουπίδια »

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη                                                                             

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου  2014

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 100 (35 Αγόρια, 65 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: Πέντε (5)  (2 άνδρες, 3 γυναίκες), αρχηγός και τέσσερεις  συνοδοί .  

 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: 2 τουριστικά λεωφορείο με έναν (1) οδηγό (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών) .

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

? Υπηρεσίες καταλύματος:

? Λοιπές υπηρεσίες:

 Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και προαιρετικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των δωρεάν εισιτηρίων που τυχόν διαθέσετε.
  6. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει  απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 την Πέμπτη 27-11-2014 στο ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣκαι οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 11:30 της ίδιας ημέρας.

 

 

Χρυσούπολη 19/11/2014

O Διευθυντής

 

        Κούρτης Χρήστος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση