Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ KABAΛΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Σίλα

Τ.Κ. – Πόλη:  65110 Καβάλα

E-mail:  mail@5lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσεμπερλή

Τηλέφωνο:  2510244067, 2510244048

FAX :  2510244067

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 795

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής στη Δράμα

 

 H Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης του Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα-Δράμα / Δράμα -Καβάλα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 9:00  

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 17:00  

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 250

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 10 (Αρχηγός και εννέα συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ
  • ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας,

           το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

  1. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή   

           ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

5.        Γενικούς όρους συμμετοχής.

 

   Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή υποχρεούται να εκδώσει   

   απόδειξη για κάθε συμμετέχοντα μαθητή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 στη Διεύθυνση του σχολείου και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα.

 

 

Καβάλα, 21 /11/2014

 

 

 

Η Διευθύντρια

 

Ευαγγελία Τσεμπερλή

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση