Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail: 7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Κάτανας Γεώργιος

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24/11/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1746  

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  εκδρομής στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

 

 Ο Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής των μαθητών της Γ΄  τάξης στην Αθήνα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 69 ( 32 Αγόρια, 37 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4) (1 άνδρας, 3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Στα λεωφορεία θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερος οδηγός.

? Έμπειρος συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου

? Ένας (1) ξεναγός για την ξενάγηση στην Ακρόπολη και δύο (2) ξεναγοί για την ξενάγηση  στο Μουσείο της Ακρόπολης

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην περιοχή της Ακρόπολης

? Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα η τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

 Β) Μόνο πρωινό

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακρόπολη
 • Μουσείο Ακρόπολης
 • Ευγενίδειο Ίδρυμα (Πλανητάριο) ή Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος»

Β) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: Θεατρική παράσταση


Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε μέρα
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
 9. Αριθμός δωρεάν συμμετοχών (FREE) μαθητών

10. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

 

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη και  άλλα ποιοτικά κριτήρια που θα εκτιμήσει η επιτροπή αξιολόγησης όπως η εμπειρία του γραφείου στη διοργάνωση πολυήμερων εκδρομών.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της  29ης  Δεκεμβρίου 2014 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Δεκεμβρίου 2014.

 

 

Καβάλα 24/11/2014

 

O   Διευθυντής

 

 

  Κάτανας Γεώργιος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση