Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

 

Tαχ. Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 64004, ΘΑΣΟΣ

E-mail:   mail@gym-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Τηλέφωνο  :  259322196

FAX :    2593023708

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-11-2014

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 428

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής

στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Διευθυντής  του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α' Τάξης του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Προορισμός εκδρομής                        : Θεσσαλονίκη, Hellexpo, εργοστάσιο Σοκολάτας[1]
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής : Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής             : Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών        : 61 (27 Αγόρια, 34 Κορίτσια)
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών                        : 4  (2 άνδρες, 2 Γυναίκες)

(1 Αρχηγός εκδρομής και 3συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Μεταφορικό μέσον:  Ferry Boat και Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 3. Αριθμό λεωφορείων που θα απαιτηθούν, το κόστος ανά λεωφορείο και το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων της ημέρας.
 5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 6. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και εκείνων που δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 8. Πρόβλεψη για την περίπτωση κακοκαιρίας (χειμώνας γαρ…) που θα εμποδίσει την πραγματοποίηση της εκδρομής τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
 9. Κάθε άλλη παροχή που θα μπορούσε να εμπλουτίσει την προσφορά του πακέτου της εκδρομής.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής  28ης  Νοεμβρίου  2014 στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των φακέλων για την αξιολόγηση των προσφορών.

O Διευθυντής

Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης

Αρχαιολόγος Φιλόλογος[1] Ώρα προγραμματισμένου ραντεβού : 13.15 μ.μ.

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση