Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΓΕΡΟΝΤΑ 5

Τ.Κ.64200 – Πόλη: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ           

E-mail:mail@1epal-chrys.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τηλέφωνο:  2591022626

FAX :   2591025430

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-11-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:851

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011))    για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 24-1-2015.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 26-1-2015.

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 65

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4)  (Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο - διώροφο με δύο (2) οδηγούς  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο των Αθηνών 4 αστέρων στην περιοχή Ακρόπολης σε τρίκλινα δωμάτια.

? Υπηρεσίες καταλύματος: Με πρωινό , χωρίς ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες: Α. Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Ακρόπολη ,Μουσείο Ακρόπολης, Βουλή των Ελλήνων, Πλανητάριο. Β. Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  Θεατρική παράσταση

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  3. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  5. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 την Δευτέρα 1-12-2014 στο 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13:00μ.μ την ίδια ημέρα.

            

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ

           Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε σχολικές εκδρομές,  η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

       Χρυσούπολη  25/11/2014                                                                           

                                                                                                                O  Διευθυντής

                                                                          

                                                                               ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση