Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:Δημοσθένους 17         

Τ.Κ. – Πόλη:65404 ΚΑΒΑΛΑ         

E-mail: mail@2lyk-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: κ. Πλαφαδέλη Σ.

Τηλέφωνο: 2510240336

FAX :    2510240331

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:27-11-2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:2042

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  επίσκεψης στη Βουλή

 Η Διευθύντρια  του 2ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) και έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 7428/Φ23.3/24-09-2012) για τη διοργάνωση επίσκεψης στη Βουλή .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 19-12-2014

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 21-12-2014

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 40(16 Αγόρια,  24 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τρείς (3 γυναίκες), (Αρχηγός εκδρομής και  δύο (2) συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία  προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.)) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : τριών και τεσσάρων αστέρων - Κέντρο

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Μονόκλινα (για καθηγητές),δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, χωρίς ράντσο, για τους μαθητές

Β) Πρωινό.

?Λοιπές υπηρεσίες : ΄Εμπειρος Συνοδός του Γραφείου και Ξεναγός

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: free internet

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ακρόπολης
 • Ιερός βράχος Ακρόπολης
 • Βουλή
 • Μουσείο Γουλανδρή

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών/μαθητριών

10. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

11. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 1/12/2014 στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου. Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

 

Καβάλα, 27/11/2014

 

 

Η   Διευθύντρια

 

Πλαφαδέλη Σεβαστούλα

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση