Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Tαχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

E-Mail: mail@6gym-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Συμεωνίδου Μεταξένη

Τηλέφωνο: 2510243887

FAX : 2510243829

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 575

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Διευθύντρια του 6ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΑΘΗΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 28/1/2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 30/1/2015.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 83 ( 44 Αγόρια, 39 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τέσσερις (4) (3 άνδρες, 1 γυναίκα) (Αρχηγός εκδρομής και τρεις συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Δύο (02) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο 3 και 4 αστέρων.

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα, τρίκλινα, ή τετράκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) Μόνο πρωινό

Γ)Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 • ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 • ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
 • ΠΛΑΚΑ- ΘΗΣΕΙΟ

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν σε κλειστούς φακέλους τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Έκδοση ομαδικού τιμολογίου

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2014 στο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η επίσκεψη γίνεται χωρίς καμία δαπάνη για το δημόσιο

ΚΑΒΑΛΑ 28/11/2014

Η Διευθύντρια

 

Συμεωνίδου Μεταξένη

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση