Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:Κάτανας Γεώργιος

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3/12/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1816   

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

 

 Ο Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής των μαθητών της Β΄  τάξης στη Θεσσαλονίκη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 63 ( 37 Αγόρια, 26 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4)  (Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • Μουσείο τεχνολογίας
  • Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
  6. Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της  8ης  Δεκεμβρίου 2014 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 8ης Δεκεμβρίου 2014.

 

Καβάλα 3/12/2014

Ο Διευθυντής

 

 Κάτανας Γεώργιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση