Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

6ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

 

 

 

6ο ΓΕΛ Καβάλας

Tαχ. Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. 65403 – Πόλη:  Καβάλα

E-mail: mail@6lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο: 2510243108

FAX : 2510243108

ΑΡ. Πρωτ.: 2216 / 09-12-2014

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης  

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης μαθητών της B΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός διδακτικής επίσκεψης: ΚΠΕ Φιλιππων και Παλιά Καβάλα (Μονοπάτι).

?Ημέρα Αναχώρησης διδακτικής επίσκεψης: 18/12/2014.

?Ημέρα Επιστροφής διδακτικής επίσκεψης: 18/12/2014.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 17 μαθητές της Β΄Τάξης.

 ?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (1 Αρχηγός και 1 συνοδός εκπαιδευτικός).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές-έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ., ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • Μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας.
  • ΚΠΕ Φιλίππων

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12ης  μεσημβρινής της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2014 στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΓΕΛ Καβάλας και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

Καβάλα, 09/12/2014

O Διευθυντής

 

 

 

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση