Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ιδιωτικό Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Φιλιππίδη»
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ιδιωτικό Γυμνάσιο «Εκπαιδευτήρια Φιλιππίδη»

 

 

 

 

Αμισιανά 11/12/2014

 

Αρ. Πρωτοκόλλου        25

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση επίσκεψης στη Βουλή

Η Διευθύντρια  του Ιδιωτικού Λυκείου «Εκπαιδευτήρια Φιλιππίδη» Τσακατάρα Μαρία προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) και έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 7428/Φ23.3/24-09-2012) για τη διοργάνωση επίσκεψης στη Βουλή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 12-03-2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Σαββάτο 14-03-2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 5 (1 Αγόρι,  4 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (2 γυναίκες), (Αρχηγός εκδρομής και  μία (1) συνοδός καθηγήτρια)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία  προδιαγραφές) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : τριών και τεσσάρων αστέρων – Περιοχή Ακρόπολη (Κουκάκι)

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) 1 Δίκλινο δωμάτιο για τις καθηγήτριες, 1 δίκλινο και 1 τρίκλινο δωμάτια, χωρίς ράντσο, για τους μαθητές

Β) Πρωινό.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: free internet

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ακρόπολης
 • Ιερός βράχος Ακρόπολης
 • Βουλή
 • Μουσείο Γουλανδρή

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. 4.      Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. 8.      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών/μαθητριών
 10. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευή 12/12/2014 στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου.
Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

Καβάλα, 11/12/2014

Η Διευθύντρια

 

 

Τσακατάρα Μαρία

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση