Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ( ΒΟΥΛΗ )

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 150

Οδός: Θράκης 10

Τ.Κ. – Πόλη 64200 Χρυσούπολη

E-mail:mail@lyk-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κούρτης  Χρήστος

Τηλέφωνο 2591024197

FAX : 2591025097

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:19/12/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:1177

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Βουλή των Ελλήνων

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα.(Βουλή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: Αθήνα                                                                              

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

► Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 100+-3 (40 Αγόρια, 60 Κορίτσια)

► Αριθμός συνοδών καθηγητών: πέντε (5) (2 άνδρες, 3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 4 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

► Μεταφορικό μέσον: 2 τουριστικά λεωφορεία με δύο (2) οδηγούς το καθένα (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών) .

► Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :ξενοδοχείο 4****  (ημικεντρικό)

► Υπηρεσίες καταλύματος: Ημιδιατροφή

► Λοιπές υπηρεσίες: Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο μουσείο της Ακρόπολης με ύπαρξη ξεναγού.

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και προαιρετικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των δωρεάν εισιτηρίων που τυχόν διαθέσετε.
  6. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει  απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.
  7. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  8. Aναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 την Δευτέρα, 12-1-2015 στο ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ και οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 12:00 της ίδιας ημέρας

 

 

Χρυσούπολη 19/12/2014

O Διευθυντής

 

        Κούρτης Χρήστος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση