Επιστροφή / Eκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Λιμένας

Τ.Κ. – Πόλη: 64004

E-mail: mail@lyk-thasou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Εξηντάρη Μαρία

Τηλέφωνο:  2593022707

FAX :  2593023707

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1380

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση Πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Τάξης στην Κρήτη

Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Προορισμός εκδρομής:  Κρήτη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Δευτέρα 09-03-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   Παρασκευή 13-03-2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 43 (± 1)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (1 Αρχηγός εκδρομής και  2  συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ

? Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση από Καβάλα – Θεσσαλονίκη  με λεωφορείο και Θεσσαλονίκη Κρήτη αεροπορικώς . Επιστροφή από Κρήτη για Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και Θεσσαλονίκη - Καβάλα οδικώς με λεωφορείο.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 ή 5  Αστέρων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

 

 ? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο   

    και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.

Β) Πρωινό και ημιδιατροφή

 ?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:  Ξεναγός

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

1η Κνωσός – Φαιστός

2η Ρέθυμνο – Χανιά

3η Άγιο Νικόλαο - Ελούντα

Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στο Ηράκλειο (εκδρομές - νυκτερινές έξοδοι) με δύο λεωφορεία άριστης κατάστασης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται: α) Έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγού, β) Φόροι αεροδρομίων, γ) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., ε) Πεπειραμένος συνοδός του γραφείου και στ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Με την ολοκλήρωση της εκδρομής το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να εκδίδει στο όνομα του Σχολείου πρωτότυπο τιμολόγιο για όλο το ποσό που του έχει καταβάλει το Σχολείο συνοδευόμενο με εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που γράφει το τιμολόγιο «επί πιστώσει». Στην περίπτωση που το τιμολόγιο γράφει «εξωφλήθη» δεν χρειάζεται απόδειξη εξόφλησης. Τα στοιχεία του τιμολογίου θα δίδονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 12ης Ιανουαρίου 2015 (Δευτέρα)στο ΓΕΛ Λιμένα Θάσου. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (12/01/2015) στις 13:15.
 2. Κατά τον διαγωνισμό θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 

Λιμένας, 19/12/2014 

Η Διευθύντρια

Εξηντάρη Μαρία

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση