Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕ.Λ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:   

Τ.Κ. – Πόλη: 

E-mail:mail@lyk-limen.kav.sch.gr 

Πληροφορίες:Παγώνη Ε.

Τηλέφωνο:2593051584 

FAX : 2593053324  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-1-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  7ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

 Η Διευθύντρια  του ΓΕ.Λ Λιμεναρίων Θάσου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση 7ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης Λυκείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ 3 διανυχτερεύσεις, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 1 διανυκτέρευση και  ΣΙΕΝΝΑ μονοήμερη εκδρομή)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 07-03-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 13-03-2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:39(+ _2) (17 Αγόρια, 22Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3(1άνδρας,2. γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και   συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο:  Πλοίο & λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών .

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο 4 αστέρων και άνω.

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (χωρίς ράντζο) και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) Πρωινό και Ημιδιατροφή (μπουφές)

 

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγός

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 • Ø Βατικανό
      Κολοσσαίο
      Κατακόμβες
      Παλατίνο – Αρχαία αγορά
      Piazza diØ nova
      Piazza di Venezia
      Καπιτώλιο
      Ανάκτορο Τίβολι
 • Φλωρεντία
 • Σιένα

 

Διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στην πόλη της Ρώμης, Φλωρεντίας και Σιένας (εκδρομές - έξοδοι) με λεωφορείο άριστης κατάστασης, το οποία θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: α) Αμοιβή ξεναγών, β) Φόρους πόλεων, γ) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και στ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευμένη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών. β)δωρεές προς το σχολείο γ)οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση προς τους εκδρομείς.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσωπική διευκόλυνση προς τους μαθητές.

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Κανονικά (συμβατικά και όχι πτυσσόμενα) κρεβάτια στα τρίκλινα δωμάτια.
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 10. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ.)
 11. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να φέρει

      α) ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό

      δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα,  τρίκλινα) τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή 

      αποκλειστικά και ονομαστικά των μαθητών του  σχολείου μας 

      β) το πρακτορείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει

      αποδεικτικό προκράτησης -διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου

      γ) επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για

      λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

 

Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα ( Συνολικό ποσό εκδρομής δια του αριθμού των μαθητών) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 π.μ. της 20ης Ιανουαρίου 2015 στο ΓΕ.Λ Λιμεναρίων οπότε και θα ανοιχτούν αμέσως οι φάκελοι.

     Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 

 

 

Λιμενάρια  12/01/2015

 

 

O/Η   Διευθυντής/ντρια

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση