Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-01-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές

προσφορές για  τη  διοργάνωση  3ήμερης εκδρομής στην Αθήνα

 Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου στην Αθήνα, στην Βουλή των Ελλήνων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή  22 Μαρτίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:30(10 Αγόρια,  20 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δύο(2) (2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  ένας συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Μετάβαση από Ποδοχώρι στην Αθήνα (Παρασκευή πρωί) και επιστροφή από Αθήνα στο Ποδοχώρι(Κυριακή πρωί) με λεωφορείο,(το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ. – ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και πάνω – Αθήνα(κέντρο)

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για την φιλοξενία των μαθητών δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα  δωμάτια, για τους συνοδούς εκ/κούς μονόκλινα.

Β) Ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Αρχηγού - συνοδού πρακτορείου - Ξεναγός

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

  • Βουλή, Μουσείο Ακρόπολης, Μοναστηράκι, Θησείο, Παρθενώνα, Ευγενίδειο Ίδρυμα (Πλανητάριο) ή Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος», allu κ.α. συνοδεία ξεναγού, με λεωφορείο άριστης κατάστασης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο, όλο το 24ωρο.

 

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  Θεατρική παράσταση ………………………………………..

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.

Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή, μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι σε τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 2/ 2 /2015 στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου. Την επόμενη ημέρα 3/2/2015 και ώρα 12.00, θα ανοιχτούν οι προσφορές.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει α) έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγών, β) ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, γ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό ΠΔ , δ) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και ε) ΦΠΑ.

Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

 

 

Ποδοχώρι, 12/01/2015

 

 

                                 Διευθυντής

 

 

 

Χαριζάνης Θεόδωρος

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση