Επιστροφή / Eκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ΟΥ ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΕ.Λ. Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση:Δημοσθένους 17

Τ.Κ.65404 – Πόλη: Καβάλα          

E-mail: mail@kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Πλαφαδέλη Σεβαστούλα

Τηλέφωνο:  2510240336

FAX :   2510240331

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-01-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:01

Επαναπροκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Πράγα – Βερολίνο - Δρέσδη - Βελιγράδι

 Η Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Καβάλας  προκηρύσσει  την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)  για τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στηνΠράγα-Βερολίνο-Δρέσδη-Βελιγράδι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΠΡΑΓΑ  -  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  Διανυκτερεύσεις 5 (αεροπορικώς- οδικώς)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 01-03-2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 06-03-2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 50

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις  (4)  (Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Αξιόπιστη Αεροπορική εταιρεία και 1 τουριστικό λεωφορείο (το οποίο  πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* κατά προτίμηση κοντά στο κέντρο της πόλης σε τρίκλινα ή δίκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό και ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες: Α. Πρόσθετη υπηρεσία:  Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου.

Β. Επισκέψεις χώρων-τόπων:  ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . ΠΡΑΓΑ , ΒΕΡΟΛΙΝΟ , ΔΡΕΣΔΗ , ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ( ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία ) .Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ. Επιστροφή ΚΑΒΑΛΑ.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* κοντά στο κέντρο της πόλης σε τρίκλινα ή δίκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό και ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες: Α. Πρόσθετη υπηρεσία:  Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος , αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 3. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 3. Το  κόστος ανά μαθητή.
 4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και, εφ όσον χρειάζεται, επείγουσα αερομεταφορά..
 6. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν(έξοδα μουσείων κ.λ.π.)
 7. Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
 8. Το γραφείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικό προ-κράτησης-διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
 9. Θα αναφέρεται ο αριθμός FREE εισιτηρίων για τους μαθητές πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 10. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα.
 11. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 12. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Οι προσφορές (σαφές, αναλυτικό περιεχόμενο και με τις εναλλακτικές προτάσεις) θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 την Πέμπτη  15-01-2015  στο 2ο ΓΕΛ Καβάλας.

Toάνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια που ζητούνται από το σχολείο(εμπειρία γραφείων-παρεχόμενες υπηρεσίες).

 

 

                   Καβάλα  12/01/2015                                                             Η  Διευθύντρια

 

                                                                                                           ΠΛΑΦΑΔΕΛΗ  ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ

       

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση