Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΕΠΑ.Λ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Γέροντα

 Τ.Κ: 64200

 Πόλη: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

E-mail: mail@lepal-chrys.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Πετρούσης Σωτήριος

Τηλέφωνο: 25910 22626

FAX :  25910 25430

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12-01-2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Φ23/9

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  της Γ΄ τάξης στη Κέρκυρα.

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Χρυσούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές ,σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄ τάξης   στη Κέρκυρα.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής:   ΚΕΡΚΥΡΑ

Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  30-03-2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   03-04-2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 66

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών4 (Αρχηγός εκδρομής και  τρεις συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο  Διώροφο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο  4 και 5 αστέρων.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται   τρίκλινα χωρίς ράντζο δωμάτια και για τους        καθηγητές μονόκλινα  δωμάτια.

Β) Με ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Διάθεση αρχηγού συνοδού του γραφείου.

Β)Ξεναγήσεις με επίσημο ξεναγό. Επισκέψεις: Αχίλλειο, Κανόνι, Ποντικονήσι, Παλαιοκαστρίτσα, Βυζαντινό Φρούριο Αγγελόκαστρο, Κόλπο Γαρίτσας, Άγιο Σπυρίδωνα.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι ο όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  1. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  2. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  3. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του  σχολείου.
   1. Μετά το πέρας της εκδρομής, θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.
   2. Θα αναφέρεται ο αριθμός free για τους μαθητές, πέραν εκείνων για τους συνοδούς καθηγητές.
   3. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή για μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.
   4. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας(Φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία ,η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με FAX) μέχρι τις 12:00 της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2015 στο  1ο ΕΠΑ.Λ Χρυσούπολης. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:30 μ.μ.

Χρυσούπολη: 12/1/2015

O   Διευθυντής

 

                                                           Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση