Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-01-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 03

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση 7ήμερης εκδρομής στη Ρώμη- Φλωρεντία

 Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου στη Ρώμη – Φλωρεντία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ρώμη (3 ή 4 διανυκτερεύσεις)- Φλωρεντία ( 1 ή 2 διανυκτερεύσεις). Ο αριθμός διανυκτερεύσεων σε κάθε πόλη θα εξαρτηθεί από το μεταφορικό μέσο που θα επιλεγεί.

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Παρασκευή 6 Απριλίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 36

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3) (1 άνδρας και δύο γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Α) Αεροπορικώς:  Μετάβαση από Ποδοχώρι στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με λεωφορείο, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη για Ρώμη. Την 5η μέρα μετάβαση με λεωφορείο στη Φλωρεντία. Την τελευταία μέρα με λεωφορείο επιστροφή στη Ρώμη, από εκεί αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη στο Ποδοχώρι με λεωφορείο.

                                        Β) Ακτοπλοϊκώς - οδικώς: Μετάβαση από Ποδοχώρι στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με λεωφορείο, ακτοπλοϊκώς από Ηγουμενίτσα στο Μπάρι και με λεωφορείο από Μπάρι για Ρώμη. Την 5η μέρα μετάβαση με λεωφορείο στη Φλωρεντία. Την επόμενη μέρα μετάβαση με λεωφορείο από Φλωρεντία στο λιμάνι της Αγκόνα και ακτοπλοϊκώς στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Από εκεί μετάβαση με λεωφορείο στο Ποδοχώρι.

                                   Γ) Μετάβαση ακτοπλοϊκώς- οδικώς /επιστροφή αεροπορικώς: Μετάβαση από Ποδοχώρι στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με λεωφορείο, ακτοπλοϊκώς από Ηγουμενίτσα για Μπάρι και με λεωφορείο από Μπάρι για Ρώμη. Την 5η μέρα μετάβαση με λεωφορείο από Ρώμη στη Φλωρεντία. Επιστροφή την τελευταία μέρα από Φλωρεντία προς Ρώμη με λεωφορείο, από εκεί αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη στο Ποδοχώρι με λεωφορείο.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και πάνω

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για την φιλοξενία των μαθητών δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, για τους συνοδούς εκπ/κούς μονόκλινα

Β) Ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες :Α) Πρόσθετη υπηρεσία::  Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου.

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές του σχολείου. Αν η μετάβαση προς Ρώμη γίνει οδικώς, οπωσδήποτε είσοδος στην Πομπηία.

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: όπως παραπάνω

                                

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά προτάσεις του πρακτορείου για μετακινήσεις και ξεναγήσεις για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή, μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

10. Δέσμευση για έγκαιρη προσκόμιση βεβαίωσης, ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση με το μεταφορικό μέσο που θα επιλεγεί και μάλιστα στις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν.

 1. 11.  Η προσφορά θα περιλαμβάνει α) έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγών, β) φόρους αεροδρομίων, γ) ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό ΠΔ , ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και στ) ΦΠΑ.

 

 • Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων. Η προθεσμία κατάθεσης είναι μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 2/2/2015. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την επόμενη ημέρα, 3/2/2015 στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.

Ποδοχώρι, 12/01/2015

        Ο  Διευθυντής                                                     Χαριζάνης Θεόδωρος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση