Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσούπολη   

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@2gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Καποδίστρια Δ.

Τηλέφωνο: 25910-24967

FAΧ:  25910-24967  (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  15-01-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 24

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής Επίσκεψης στη Ν. Καρβάλη Νομού Καβάλας

        Η Διευθύντρια του 2ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διδακτική επίσκεψη της Β’ Τάξης του σχολείου στη Ν. Καρβάλη Νομού (Εργαστήριο Χρυσανθίδη) Νομού Καβάλας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Ν. Καρβάλη - Εργαστήριο Χρυσανθίδη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 03/02/2015 από το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 03/02/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 46 ? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων και άνω σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β)  Επισκέψεις χώρων-τόπων: Εγκαταστάσεις Εργαστήριου Χρυσανθίδη- Ν. Καρβάλη

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:30 της 20/01/2015, ημέρα Τρίτη, στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  15/01/2015

Η Διευθύντρια

 

Καποδίστρια Δήμητρα

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση