Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:   Αγ. Ειρήνης

Τ.Κ. – Πόλη:
64007 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

E-mail: 
mail@gym-n-peram.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ Δ.

Τηλέφωνο:  25940 21201

FAX :          25940 21112   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   19/1/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 16/Φ23.3

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση τριήμερης εκδρομής  στη  Βουλή των Ελλήνων.

 

 Ο Διευθυντής του  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων (ΑΘΗΝΑ) μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:   ΑΘΗΝΑ (Βουλή των Ελλήνων)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3/2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: ΤΡΙΤΗ 24/3/2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   50

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τρεις (3), (1 Αρχηγός εκδρομής και  2 συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Ένα (01) τουριστικό λεωφορείο 55 θέσεων το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • Αναχώρηση την Κυριακή 22/3/2015, 8.00 π.μ. από το Γυμνάσιο Ν. Περάμου.
 • Επισκέψεις στο Μουσείο και τον Βράχο της Ακρόπολης, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Νομισματικό Μουσείο, στο Πλανητάριο, στην Βουλή των Ελλήνων.
 • Επιστροφή την Τρίτη 24/3/2015: Αναχώρηση από Αθήνα στις 10.30 π.μ. και άφιξη στη Ν. Πέραμο στις 22.00 μ.μ.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος (4 ή 5 αστέρων) με πρωινό, (στις περιοχές Πλανηταρίου, Αμπελοκήπων, Μακρυγιάννη,)  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Κανονικά  και  όχι  πτυσσόμενα  κρεβάτια  στα  τρίκλινα δωμάτια.
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 7. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των free εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 9. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει  με  την εξόφληση να παραδώσει στον Δ/ντή τιμολόγιο παροχής  υπηρεσιών.
 10.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 11. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

             Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές,  η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

        Επίσης  βαρύνουσα  είναι  και  η  γνώμη  του  Συλλόγου  Γονέων  του  σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους
με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή,
και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  μέχρι :

τις 11.30  της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   30/1/2015

στο   γραφείο  του  Δ/ντή  του    ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 Καβάλα   19/1/2015

 

Ο   Διευθυντής

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση