Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

…………………………..

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01//2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:28

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση τριήμερης η τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια των προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και αγωγής υγείας (συνολικά τέσσερα προγράμματα τρία Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – ένα Αγωγής Υγείας)  ως εξής:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Επιλογή 1η :

3 ήμερη (2 διανυκτερεύσεις Καστοριά- Περιήγηση στις Πρέσπες)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 08:30 π.μ..

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 18:00 μ.μ

 ?Προορισμός εκδρομής: «Καστοριά - Πρέσπες»

 

Επιλογή 2η :

3 ήμερη (2 διανυκτερεύσεις μία στη Καστοριά και μία στην Θεσσαλονίκη)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 08:30 π.μ.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 ώρα 18:00 μ.μ

?Προορισμός εκδρομής: «Καστοριά - Θεσσαλονίκη»

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 46

? Τμήματα:  Α ΄ Γεωπονίας,  Β΄ Γεωπονίας,  Γ΄ Γεωπονίας        

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Τρείς…(3)) (Αρχηγός εκδρομής και  …2… συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο  52 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 

 

 ?Λοιπές υπηρεσίες :

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 η 4 αστέρων στη Καστοριά ή  και στη Θεσσαλονίκη (μία διανυκτέρευση) σε τρίκλινα ή τετράκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητέςΤα ξενοδοχεία πρέπει να είναι κεντρικά

 

 

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό κάθε μέρα (προσφορά μόνο με μπουφέ).

 

? Λοιπές υπηρεσίες

 • Συνοδός του πρακτορείου.
 • Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμo καθ όλο το εικοσιτετράωρο προκειμένου να καλύψει κάθε ανάγκη μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος και όπου αλλού ζητηθεί.
 • Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
 • Πεπειραμένος ξεναγός όπου αυτό απαιτείται.
 • Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα (Συνολικό ποσό εκδρομής δια του αριθμού των μαθητών).

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι ο όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του  σχολείου.
 9. Μετά το πέρας της εκδρομής, θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

10. Θα αναφέρεται ο αριθμός free για τους μαθητές, πέραν εκείνων για τους συνοδούς καθηγητές.

11. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή για μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

12. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (Φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

13. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να φέρει  ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή  αποκλειστικά και ονομαστικά των μαθητών του  σχολείου μας

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία ,η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με FAX) μέχρι τις 13:00 της Τετάρτη 28/01/2015   στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου. Tα απαραίτητα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε πρωτότυπη μορφή και όχι σε τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την επόμενη ημέρα 29/1/2015 και ώρα 12.00, θα ανοιχτούν οι προσφορές.

 

Ελευθερούπολη,  19/01/2015

Ο Διευθυντής

 

Δρ. Δημήτριος Σισιαρίδης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση