Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

           
     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

64012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

Πληροφορίες: Κ. Μαλαμίδης

Τηλέφωνο: 2510 391455

 
   

Aμυγδαλεώνας   28/1/2015

 Αρ. Πρωτ.:  20

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων»

 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  της  Γ’ τάξης του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Αμυγδαλεώνας - Αθήνα -  Αμυγδαλεώνας

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 50

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (τρεις) (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Όνομα και κατηγορία καταλύματος – Αθήνα.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α)  Για τη διαμονή ζητούνται: αριθμός παρεχόμενων δωματίων (δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές  και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές), κανονικών κλινών ανά δωμάτιο και παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος  

Β)  Με πρωινό.

Γ)   Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.

? Λοιπές υπηρεσίες:

Α)  Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγός

Β)   Επισκέψεις χώρων-τόπων:   

  • Μουσείο Ακρόπολης

Γ)  Παρακολούθηση εκδηλώσεων:    

  • Θεατρική παράσταση

?  Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδρομή

Α)  Έκδοση απόδειξης πληρωμής ξεχωριστά σε κάθε γονέα

Β)  Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από νοσοκομείο δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη

Γ)   Αναφορά του αριθμού των ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free), εκτός των συνοδών καθηγητών

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις
13:00  Τρίτη   10 Φεβρουαρίου  2015 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

                                                                                              Ο Διευθυντής

 

                                                                                       Μαλαμίδης Κυριάκος

                                                                         Μαθηματικός

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση