Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Καβάλα         02- 02-2015

 

 

  Αρ.Πρωτ :   1061 / Φ.24.2

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

 

 

Πληροφορίες   : Καραολάνης Άγγελος

     ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλέφωνο       : 2513503546

 

 

Τέλεφαξ          :  2513503546 -502

 

 

Οδός               : Εθνικής Αντίστασης 20

 

 

                       : 65110 Καβάλα -Τ.Θ. 1152

 

 

Email              : mail@dide.kav.sch.gr

 

 

Ιστοσελίδα      : http://dide.kav.sch.gr   

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

                                     ημερήσιας σχολικής αθλητικής αποστολής.

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ -ΚΑΒΑΛΑ -ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:   Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2015      ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:    Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2015      ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 18:00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  34                            

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 51 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ .

ΚΑΤΑΛΥΜΑ : ΟΧΙ

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

- Αναχώρηση από Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης Καβάλας στις 07:00 π.μ

( παραλαβή ομάδα  μαθητών)

- Από το Δημοτικό Κήπο Καβάλας στις 07: 30 π.μ. (παραλαβή ομάδα μαθητριών & συνοδών)

- Άφιξη στη Παλαιοχώρα Χαλκιδικής στις 10:00 π.μ.

- Διεξαγωγή αγώνων  11:00  έως 12:30 μ.μ

- Ελεύθερος χρόνος και φαγητό  13:30  έως τις 15:00 μ. μ

- Αναχώρηση για Δημοτικό Κήπο Καβάλας στις 15:00 μ.μ

- Eπιστροφή στην Καβάλα στις 17:00 μ.μ  & Χρυσούπολη  17:30

 

 

 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς

 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή.
  3. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου στην τελική τιμή θα γίνουν και οι νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου.
  4. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
  5. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου (παλαιότητα κτήσης λεωφορείου) και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.

 

 

Σε περίπτωση επιλογής το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο (με τα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας (Τμήμα Φυσικής Αγωγής) Τμήμα Φυσικής Αγωγής  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 04-02-2015  και ώρα 11:00 π.μ. όπου θα ανοιχθούν και αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

   Ο  Διευθυντής Δ.θμιας Εκπ/σης Καβάλας

α/α                        

                                

                                                                             

                                          Δανιήλ  Εμμανουηλίδης

 

             

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση