Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:Τέρμα Π.Κουντουριώτου   

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 Ελευθερούπολη

E-mail:  gymele@sch.gr

Πληροφορίες: Τζιγγίζης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2592022677

FAX :    2592023734

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02-02-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:233

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βόλο και τη Μακρινίτσα

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ελευθερούπολης  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της ομάδας Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στο Βόλο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Βόλος

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 28
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 2 (1 αρχηγός και 1 συνοδός καθηγητής)

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: 1 τουριστικό λεωφορείο με δύο οδηγούς (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω στο Βόλο.

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς μονόκλινα.

Β) Μόνο πρωινό

?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Διανυκτερεύσεις

1. Δύο διανυκτερεύσεις στο Βόλο  στις 12 και 13 Μαρτίου 2015

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

1η ημέρα

 • Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου

2η ημέρα

 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας. Πορταριά -  Ανακασιά.

3η ημέρα

 • Επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς στην  Άνω Γατζέα. Αναχώρηση για Ελευθερούπολη.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλυμάτων με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Μετά  το  τέλος  της  μετακίνησης  το  πρακτορείο οφείλει  να  εκδώσει  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  κάθε  συμμετέχοντα.

10. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

          Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη και  άλλα ποιοτικά κριτήρια που θα εκτιμήσει η επιτροπή αξιολόγησης , όπως η εμπειρία του γραφείου στη διοργάνωση πολυήμερων εκδρομών, η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.     Bαρύνουσα  είναι  και  η  γνώμη  του  Συλλόγου  Γονέων  του  σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00  το μεσημέρι της Δευτέρας 09 Φεβρουαρίου 2015 στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης και θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα μετά την καταληκτική ώρα κατάθεσης.

 

 

 

 

Ελευθερούπολη 02 Φεβρουαρίου 2015

Ο Διευθυντής

 

Ιωάννης Τζιγγίζης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση