Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ  ΕΒΡΟΥ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 02 / 2015.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 241

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων με κλειστές

προσφορές για  την υλοποίηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στο Σουφλί Έβρου.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την υλοποίηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών που μετέχουν σε Περιβαλλοντικά Προγράμματα του Σχολείου τη φετινή  χρονιά 2014-2015.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός:  Σουφλί Έβρου (Παρακολούθηση Περιβαλλοντικού Προγράμματος σχετικό με την εκτροφή του μεταξοσκώληκα).

?Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:  Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 07:00  από Καβάλα (Δημοτικός Κήπος).

?Ημέρα, ώρα και τόπος επιστροφής :  Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 22:00  στην Καβάλα.


Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Επίσκεψης:

ΠΕΜΠΤΗ, 26 / 02 / 2015.

07.00΄: Συγκέντρωση στο Δημοτικό κήπο της Καβάλας.

07.15΄: Αναχώρηση για Σουφλί Έβρου με ενδιάμεσες στάσεις-επισκέψεις στο Πόρτο Λάγος (αλυκές, Μονή Αγίου Νικολάου), Αλεξανδρούπολη, λουτρά Φερών.

16.00΄: Άφιξη στο ΚΠΕ Σουφλίου Έβρου.

16.00΄-22.00΄: Τακτοποίηση στον ξενώνα, παρακολούθηση παρουσιάσεων σχετικών με τη λειτουργία και το έργο του ΚΠΕ Σουφλίου, δείπνο, διανυκτέρευση.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 / 02 / 2015.

07.45΄: Ξύπνημα-Πρωινό.

08.30΄: Ξενάγηση στην πόλη του Σουφλίου, επίσκεψη των Μουσείων του.

13.00΄: Γεύμα.

14.00΄-17.00΄: Επίσκεψη και ξενάγηση στο δάσος της Δαδιάς.

17.00΄: 19.30΄: Υλοποίηση προγράμματος στο ΚΠΕ Σουφλίου.

19.30΄: Δείπνο.

20.00΄-22.00΄: Ελεύθερος χρόνος.

22.00΄: Διανυκτέρευση.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 / 02 / 2015.

07.45΄: Ξύπνημα. Πρωινό.

08.30-12.00΄: Υλοποίηση προγράμματος στο ΚΠΕ Σουφλίου.

12.00΄-12.30’: Γεύμα.

12.30’: Επίσκεψη στο Διδυμότειχο-Ξενάγηση.

16.00΄: Αναχώρηση από Διδυμότειχο για Ξάνθη. Επίσκεψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης.

22.00΄: Επιστροφή στην Καβάλα.

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Σαράντα  (40).

?Αριθμός συνοδών  Εκπαιδευτικών: Τρεις (3): δύο (2) συνοδοί και ένας (1) αρχηγός της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατάλυμα: Δεν ζητείται(Φιλοξενία στο ΚΠΕ Σουφλίου).

Στην προσφορά τους τα  Ταξιδιωτικά  Γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υλοποίηση-εξυπηρέτηση  των  μετακινήσεων του προγράμματος  της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης με λεωφορείο όπου αυτό απαιτείται, με την όποια τροποποίηση γίνει στο πρόγραμμα για την καλύτερη λειτουργικά πραγματοποίησή του.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
  4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφάλειας αστικής - επαγγελματικής ευθύνης του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μετέχοντες (μαθητές και συνοδούς)  στην παραπάνω Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Σχολείου.
  6. Αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής στην εκδρομή.
  7. Το κόστος του λεωφορείου και ξεχωριστά το κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει την περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μετέχοντες (μαθητές και συνοδούς) στην παραπάνω Εκπαιδευτική Επίσκεψη.
  8. Παροχή, μετά το πέρας της εκδρομής, αποδείξεων πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Σημείωση:  Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια που θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα επιλέξει την προσφορά.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ) μέχρι τις 14.00΄ της Παρασκευής,  6 Φεβρουαρίου 2015, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

 Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  14.15΄  της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

 Καβάλα 03 / 02 / 2015.

O Διευθυντής

 

 

 

Ξυλούδης Ν. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση