Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:Αγ. Χριστόφορος

Τ.Κ. – Πόλη:  64001

E-mail:  lyknikis@sch.gr

Πληροφορίες: Ματζάνας Ε.

Τηλέφωνο:  2592061218

FAX :   2592062220

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:09-02-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:35

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στο Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ.

 

Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ Νιήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Φιλίππων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός επίσκεψης: ΚΠΕ Φιλίππων

?Ημέρα Αναχώρησης επίσκεψης:Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

?Ημέρα Επιστροφής επίσκεψης: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:28

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τρεις (02) (Αρχηγός εκδρομής και  ένας συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  ,έγγραφα καταλληλότητας οχήματος , επαγγελματική άδεια οδήγησης κτλ) ώστε να  πληρούνται οι όροι ασφαλούς μεταφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών .

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Κόστος ανά λεωφορείο για τα δρομολόγια Αγ. Χριστόφορος-Φίλιπποι-Αγ. Χριστόφορο.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00.  της 12-02-2015 στο γραφείο του ΓΕΛ Νικήσιανης. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα των προσφορών.

Αγ. Χριστόφορος 09-02-2015

                                       O   Διευθυντής

 

Ματζάνας Εμμανουήλ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση