Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΕΛ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Σίλα

Τ.Κ. – Πόλη:  65110 Καβάλα

E-mail:  mail@5lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Τσεμπερλή

Τηλέφωνο:  2510244067, 2510244048

FAX :    2510244067

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/2/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 108

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

 

 H Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Καβάλας, η Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Καβάλας και ο Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Καβάλας προκηρύσσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης  των μαθητών του κάθε σχολείου που συμμετέχουν σε πολιτιστικό πρόγραμμα .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα- Θεσσαλονίκη / Θεσσαλονίκη -Καβάλα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 13-3-2015, ώρα 8:30

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 15-3-2015, ώρα 20:00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 49 (23 μαθητές του 5ου ΓΕΛ, 18 μαθητές του 2ου ΓΕΛ και 8 μαθητές του ΕΕΕΕΚ).

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 8 (2 από 5ο ΓΕΛ, 2 από 2ο ΓΕΛ και 4 από ΕΕΕΕΚ).

   Να υπολογιστούν 5 μονόκλινα για τους συνοδούς. 3 εκπαιδευτικοί του ΕΕΕΕΚ θα διαμένουν στα ίδια δωμάτια με τους μαθητές τους.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: 1 τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

 

?Κατηγορία καταλύματος: Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών και άνω αστέρων στο κέντρο, κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα (χωρίς ράντζα) και για τους καθηγητές μονόκλινα δωμάτια.

Β) Πρωινό.

 

Επισκέψεις χώρων-τόπων:  Μουσείο Κινηματογράφου, Πολιτιστικός χώρος στο Λιμάνι.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  9. Ακριβή αριθμό free εισιτηρίων.

10. Το πρακτορείο θα αναλάβει την ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση, την ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την ασφάλιση αστικής ευθύνης μαθητών και συνοδών και επείγουσα αερομεταφορά, εάν χρειαστεί.

Μετά  το  τέλος  της  εκδρομής  το  πρακτορείο οφείλει  να  εκδώσει  απόδειξη  παροχής  υπηρεσιών  για  τον  κάθε  συμμετέχοντα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την Δευτέρα 16-2-2015 ταυτόχρονα στο Γραφείο κάθε σχολείου ξεχωριστά και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα στις 12:30.

 

 

 

Καβάλα,11-2-2015

 

 

Η Διευθύντρια

 

 

Ευαγγελία Τσεμπερλή

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση