Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ      6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ     Tαχ. Δ/νση: τέρμα Αργυροκάστρου

Τ.Κ. – Πόλη: 65404 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:mail@6gym-kaval.kav.sch.grΑυτήηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουπροστατεύεταιαπόκακόβουληχρήση. Χρειάζεταιναενεργοποιήσετετην Javascript γιανατηδείτε.

Πληροφορίες: Συμεωνίδου Μεταξένη

Τηλέφωνο: 2510 243887

FAX : 2510 243829

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 75

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2015 για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας

Η Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη

διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της ομάδας Αγωγής Σταδιοδρομίας του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-τριών: 46

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (3) (Αρχηγός εκδρομής και δυο συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος:

1. Όνομα καταλύματος και κατηγορία (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), αριθμός δωματίων και κλινών, παρεχόμενες υπηρεσίες  . (δωμάτια τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς και πρωινό)

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει νόμιμες άδειες λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.

3. Αναλυτικό Πρόγραμμα μετακινήσεων και ξεναγήσεων κάθε μέρα.

4. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 μ. μ. της 20 Φεβρουαρίου 2015 στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Καβάλα, 13/02/2015

Η Διευθύντρια

Συμεωνίδου Μεταξένη

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση