Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη:  65403

E-mail: gymmkav@sch.gr

Πληροφορίες: Όλγα Μάμαλη

Τηλέφωνο: 2510247190

FAX :  2510247190

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24/2/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:259

Προκήρυξη Εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βέροια

Η Διευθύντρια  του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομή στην Βέροια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Βέροια

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 26/3/2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 27/3/2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 52

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (1 Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 Αστέρων-Θεσσαλονίκη

?Υπηρεσίες καταλύματος:  Διανυκτεύρευση

?Λοιπές υπηρεσίες : –

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:   Βεργίνα-Θεσσαλονίκη-Δέλτα Αξιού

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Παρασκευής  27/2/2015 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, οι οποίες θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα.

 

Καβάλα 24/2/2015

 

Η   Διευθύντρια

Όλγα  Μάμαλη

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση