Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη: 65403 Καβάλα

E-mail:m@6lyk-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Τηλέφωνο:  2510243108

FAX :  2510243108 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-02-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 368

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κέρκυρα.

 

Ο Διευθυντής του 6ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση.

 «4ήμερης εκδρομής στην Κέρκυρα»

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Κέρκυρα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 28-3-2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής : 31-3-2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: περίπου 100

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 7 (Αρχηγός εκδρομής και  έξι συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

? Μεταφορικό μέσον: Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 αστέρων – Πόλη Κέρκυρας.

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) Μόνο πρωινό

?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: 2 Ξεναγοί (ένας σε κάθε λεωφορείο)

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα
 • Αχίλλειο Μουσείο
 • Κανόνι – Ποντικονήσι
 • Θερινά Ανάκτορα
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Εικόνας & Ήχου
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Ασιατικό Μουσείο

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Αμοιβή ξεναγών (ένας ξεναγός σε κάθε λεωφορείο)

β) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

δ) Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ.

ε) Πεπειραμένους συνοδούς του γραφείου και

στ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να μην περιλαμβάνονται FREE εισιτήρια για τους μαθητές.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2015 στο 6ο ΓΕ.Λ Καβάλας και οι φάκελοι θα ανοιχθούν την ίδια ώρα.
 2. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.  

 

Καβάλα, 24/02/2015 

O Διευθυντής

 

Δανιήλ Εμμανουηλίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση