Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ                   

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΚΙΛΙΚΙΑΝ Π.

Τηλέφωνο:     2510-316500

FAX :            2510-620853 (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:24-02-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:45

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Ημερήσιας Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Αλεξανδρούπολη

        Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης του σχολείου στην Αλεξανδρούπολη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Αλεξανδρούπολη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 20/03/2015 από εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας                Καρβάλης

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 20/03/2015 στην εκκλησία Αγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 72

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 (1 αρχηγός, 3 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Δυο (2) Τουριστικά λεωφορεία που να καλύπτουν τον αριθμό των μαθητών και συνοδών, σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

?Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΝΑΙ (Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης)

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:40 της 27/02/2015, ημέρα Παρασκευή, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ, 24/02/2015

O Διευθυντής

 

Κιλικιάν Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση