Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ΟΥ ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Γιάννενα - Μέτσοβο)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημήτριος                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-02-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 124

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κέρκυρα (Γιάννενα-Μέτσοβο) μαθητών της Α΄και Β΄ ΤΑΞΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Κέρκυρα (Γιάννενα - Μέτσοβο)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  23-04-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  26-04-2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 92 

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 5 (Αρχηγός εκδρομής και  τέσσερις συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: 2 τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4* αστέρων κεντρικό στην Κέρκυρα (3 Διανυκτερεύσεις).

 

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) πρωινό ή ημιδιατροφή.

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Αρχηγού - συνοδού πρακτορείου - Ξεναγός

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

     Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερους χώρους (μουσεία, κ.α.) της Κέρκυρας

     Επίσκεψη και ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο της Δωδώνης

     Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων

     Επίσκεψη στο Μέτσοβο

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Αρχηγού - συνοδού πρακτορείου  και Ξεναγού

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.

5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

8. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν.

9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

10.Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας ( φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Β. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Γ. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι τις 14:00 της 5ης Μαρτίου 2015 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την  6 Μαρτίου 2015, στις 12.00.

 3. Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των           γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

 

 

Καβάλα,27/02/2015

 

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση