Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΡΙΝΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:    ΠΡΙΝΟΣ

Τ.Κ. – Πόλη:  64010 - ΠΡΙΝΟΣ

E-mail:  mail@gym-prinou.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο:  2593071418

FAX :          2593071415

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      2/3/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 76

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση 4ήμερης  εκπαιδευτικής  επίσκεψης  σε  ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ.

 Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου  Πρίνου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης της Β΄ και  Γ΄ Γυμνασίου(πολιτιστικών    ομάδων), σε Ιωάννινα-Πρέβεζα-'Αρτα- Λευκάδα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ.

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  23/4/2015(Πέμπτη).

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής 26/4/2015(Κυριακή).

 ?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:     46     (  25   Αγόρια,   21   Κορίτσια).

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: ΤΡΕΙΣ(3),(ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ-ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ),(Αρχηγός εκδρομής και  δυο  συνοδοί καθηγητές) .

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό  λεωφορείο το  οποίο  θα  πρέπει  να  διαθέτει  όλες  τις  προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία  προδιαγραφές(έγγραφα  καταλληλότητας  οχήματος, επαγγελματική  άδεια  οδήγησης  κ.λ.π), ώστε  να  πληρούνται  οι  όροι  ασφαλείας  για  τη  μετακίνηση  μαθητών  και  εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο  3*  και  άνω, αποκλειστικά μέσα  στη  Πρέβεζα.

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για  τους  μαθητές ζητούνται  δίκλινα, τρίκλινα  δωμάτια(δίχως ράντζα)  και  για  τους  συνοδούς  καθηγητές μονόκλινα.

Β)Με πρωινό.

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: με ημιδιατροφή/χωρίς ημιδιατροφή(δυο  προσφορές).

Β) Ξεναγός  για  την  Νικόπολη  και  την  Δωδώνη.

 

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων:  ΝΑΙ

1)Επίσκεψη στο  Μουσείο κέρινων  ομοιωμάτων Βρέλλη.

2) Επίσκεψη  στο  Εκκλησιαστικό  Μουσείο  Πάργας.

3)Επίσκεψη  στον Ι.Ν Παναγίας  Παρηγορήτισσας  Άρτας.

4) Επίσκεψη στο  κάστρο  των  Κομνηνών, στην  Άρτα.

5) Επίσκεψη  στο  Κ.Π.Ε  Αράχθου( μουσείο Φυσ. Ιστορίας  και  μουσείο  Αλιείας).

6)Επίσκεψη  στο  ιστορικό  γεφύρι της Άρτας.

7)Επίσκεψη  στο  νεκρομαντείο  του  Αχέροντα.

8)Επίσκεψη  στον  αρχαιολογικό  χώρο  της  Νικόπολης.

9)Επίσκεψη  στο  Ζάλογγο.

10)Επίσκεψη  στον αρχαιολογικό  χώρο  του  μαντείου  της  Δωδώνης.

 

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων: ΟΧΙ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  • Όνομα και κατηγορία καταλύματος : με ημιδιατροφή   / χωρίς ημιδιατροφή, με αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  • Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  • Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  • Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  • Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  • Πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  • Μετά  το  τέλος  της  εκπκής επίσκεψης το  πρακτορείο  οφείλει  να  εκδώσει  απόδειξη παροχής  υπηρεσιών  για  κάθε  συμμετέχοντα.
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι  προσφορές θα  κατατεθούν σε  κλειστό φάκελο  με  επισυναπτόμενα  τα ζητούμενα  δικαιολογητικά σε  πρωτότυπη  μορφή.(δικαιολογητικά  με φαξ ή e-mail  δεν  θα  γίνουν  δεκτά).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους  μέχρι  τις    12.00  της Τετάρτης 11/3/2015,  στο Γυμνάσιο Πρίνου.Την  ίδια  αυτή  ημέρα  και  ώρα θα  ανοιχτούν  οι  προσφορές  και  θα  γίνει  ο σχετικός  διαγωνισμός.

 

ΠΡΙΝΟΣ    2 /3/2015

                                                                                               O   Διευθυντής

 

 

                           ΠΕΝΤΑΦΤΙΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση