Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Δημοσθένους 17

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail:  7gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες: Κάτανας Γ.

Τηλέφωνο:  2510242220

FAX :    2510242214

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3/3/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:356

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης στην Ξάνθη

 

 Ο Διευθυντής του 7ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ τάξης στην 5η Έκθεση Φοιτητικών Εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ στην Ξάνθη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:78 (33 Αγόρια, 45 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: δύο (4) (1 Αρχηγός εκδρομής και  3 συνοδοί καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Δύο (2) λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  • Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης
  • Παλιά πόλη  

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο
  6.  Απόδειξη πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 6ης Μαρτίου 2015 στο γραφείο του 7ου Γυμνασίου Καβάλας.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι της 6ης Μαρτίου 2015.

 

Καβάλα 3/3/2015

O   Διευθυντής

 Κάτανας Γεώργιος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση