Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    Αγ. Χριστόφορος

Τ.Κ. – Πόλη:  64001

E-mail:  lyknikis@sch.gr

Πληροφορίες: Ματζάνας  Ε.

Τηλέφωνο: 2592061218

FAX :    2592062220

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:4-3-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:55

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Β’ τάξης του Λυκείου.

 

 Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄ τάξης του Λυκείου. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Βόλος

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο 25 Απριλίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 17 ( 9 Αγόρια, 8 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δύο(02),(1 γυναίκα) (Η αρχηγός της εκδρομής και ένας  συνοδός καθηγητής).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών…

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:  Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω  στον Βόλο

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Για την φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς μονόκλινα.

 

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 

 • Δίον
 • Βόλος – γύρος Πηλίου
 • Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
 • Εντομολογικό Μουσείο Βόλου
 • Αμπελάκια
 • Μουσείο Θεόφιλου

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

9. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις ξεχωριστά σε κάθε γονέα.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και θα ανοιχθούν μέχρι τις 12:00 π.μ. της 13ης Μαρτίου 2015 στο γραφείο του  ΓΕ.Λ Νικήσιανης 

 

Νικήσιανη , 04-03-2015

 

O   Διευθυντής

 

 

ΜΑΤΖΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ12.05

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση