Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2015 ΓΙΑ  

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                 Α.Μ.Θ

      Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ /ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510223697

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     06 /03/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   243

 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Γιάννενα

 στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  

       Ο Διευθυντής  του  3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  με 

       κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)

       για  την εκπαιδευτική  επίσκεψη  των μαθητών της  Β΄ και Γ΄ τάξης  του  σχολείου στα  Γιάννενα.

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:  ΓΙΑΝΝΕΝΑ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   25/04/2015  ( ημέρα Σάββατο )

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    28/04/2015   ( ημέρα Τρίτη )

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  171  ( 90 Αγόρια,  81  Κορίτσια)

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Επτά  ( 7 ) (2 άνδρες, 5 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 6 συνοδοί

        καθηγητές)

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Τέσσερα ( 4 ) τουριστικά λεωφορεία με πέντε  (5 ) οδηγούς (  τέσσερις  (4)  που  θα οδηγούν τα λεωφορεία και ένας ( 1) αναπληρωματικός που θα συνοδεύει την εκδρομή )   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση  μαθητών –μαθητριών )

         ? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ  ( στα Γιάννενα )

        Α. Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια

        Β.  Για τη φιλοξενία των καθηγητών απαιτούνται μονόκλινα δωμάτια

        Γ. Μόνο πρωϊνό

        ? Λοιπές υπηρεσίες :  ΟΧΙ

         Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • Γιάννενα - Ζαγοροχώρια -Άρτα

            Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)       Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και  κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2)       Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο

        βρίσκεται σε ισχύ

3)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι

       οι  όροι  ασφάλειας και υγιεινής.

4)      Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

5)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

6)      Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

8)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους

      συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

9)      Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει στο όνομα κάθε

       μαθητή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

10)  Αριθμός δωρεάν συμμετοχής ( FREE ) μαθητών

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

      12/03/2015  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ και θ’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ, 06 /03/2015

                                                                                Ο   Διευθυντής

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

 

                                                                           

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση