Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση:    Γ. Κίτσου 57

Τ.Κ. – Πόλη:  65302, Καβάλα

E-mail:   mail@1lyk-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Κώστας Αθανάσιος

Τηλέφωνο:  2510223523

FAX :    2510223588

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 71

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Περιβαλλοντικών Θεμάτων.

 

Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των Α’ και Β’ τάξεων (περιβαλλοντικών ομάδων)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Τρίκαλα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 26 Απριλίου 2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:40 ( 20 Αγόρια, 20 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις(3)  (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Μετάβαση από Καβάλα – Τρίκαλα  με ένα λεωφορείο  και επιστροφή από Τρίκαλα-Καβάλα. Τουριστικό λεωφορείο ( το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :  3 ή 4 αστέρων– στην πόλη των Τρικάλων. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) για τη φιλοξενία μαθητών ζητούνται δίκλινα ή/και τρίκλινα δωμάτια (ΟΧΙ ράντζα) και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)  πρωινό (μπουφές)

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγοί για την ξενάγηση στο χώρο της Βεργίνας και των Μετεώρων .

 

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

1η ημέρα : Βεργίνα

2η ημέρα : Καλαμπάκα-Μετέωρα

3η ημέρα : Περιήγηση στη λίμνη Πλαστήρα

4η ημέρα : Μουσείο NOESIS Θεσσαλονίκη-COSMOS ή/και Λευκός Πύργος-Πλατεία Αριστοτέλους

Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στους προορισμούς (εκδρομές - νυκτερινές έξοδοι) με ένα λεωφορείο άριστης κατάστασης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει : α) την αμοιβή των ξεναγών β) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., δ) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και ε) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού και την διαμονή.
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

Με την ολοκλήρωση της εκδρομής το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να εκδίδει στο όνομα του κάθε μαθητή εξοφλητική απόδειξη.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:30 π.μ., της  16ης  Μαρτίου 2015, στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

 1. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (16/03/2015) στις 11:00.
 1. Κατά τον διαγωνισμό θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.  

Καβάλα 09/03/2015

O   Διευθυντής

Κώστας Αθανάσιος

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση