Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Χρ. Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη:  65403

E-mail: gymmkav@sch.gr

Πληροφορίες: Όλγα Μάμαλη

Τηλέφωνο: 2510247190

FAX :  2510247190

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/3/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:375

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής στη Σαμοθράκη

 Ο/Η Διευθυντής/ντρια  του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την εκπαιδευτική εκδρομή στη Σαμοθράκη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Σαμοθράκη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 23/4/2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 26/4/2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 30

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (1 Αρχηγός εκδρομής και  1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο και Πλοίο

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια-Σαμοθράκη

? Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) δίκλινα-τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές

Β) πρωινό

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: όχι ξεναγό

Β)  Επίσκεψεις χώρων-τόπων:  Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και στο Λαογραφικό Μουσείο της χώρας του νησιού.

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Πέμπτης 19/3/2015 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, οι οποίες θα ανοιχτούν την ίδια μέρα και ώρα.

 

Καβάλα 16/3/2015

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΟΛΓΑ ΜΑΜΑΛΗ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση